Mörka tider

Science News rapporterar att man för första gången lyckats påvisa mörk materia – kanske. Mörk materia är någonting som inte syns men som man teoretiskt slutit sig till måste finnas och som dessutom utgör omkring 80 % av all massa i universum. Detta grundar man på att den synliga materian inte ”räcker till” för att förklara observationer av hur galaxer roterar och rör sig. Man tror att den mörka materian utgörs av MACHOs, som är storskaliga astrofysiska objekt som är för ljussvaga för att synas, och WIMPs, som är en exotisk och hittills obekräftad elementarpartikel som huvudsakligen växelverkar genom sin massa.

WIMP-detektor (från Science News)
WIMP-detektor (från Science News)

Nu har experimentet Cryogenic Dark Matter Search rapporterat att man hittat spår av något som kan vara WIMP-partiklar. Med hjälp av speciella detektorer av germanium, nedkylda till nära 0 K och nedgrävda till 800 m djup, hoppas man kunna registrera vibrationer av WIMP:ar som passerar genom jorden. Nu har man fått mätresultat som kan vara positiva, men det är inte helt bekräftat ännu. Det finns en möjlighet att de uppmätta vibrationerna har orsakats av radioaktivt sönderfall i berget omkring detektorerna.

2 reaktioner till “Mörka tider”

  1. Hmm, Science News har fel. Det här är inte en upptäckt. Inte ens en kanske-upptäckt. De har sett två händelser över en förväntad bakgrund på 0.8, inte nära att vara signifikant. Och de säger själva att om man drar åt urvalskriterierna lite försvinner båda de här händelserna.

    Däremot sätter CDMS en väldigt strikt gräns, så det är ett bra resultat på det viset.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *