Små medel

Molekylära robotar nämndes kort häromdagen som ett exempel på ett av ERC:s pågående forskningsprojekt. Sådana nanometerstora maskiner skulle kunna användas exempelvis i medicinskt syfte, som i science fiction-filmen Den fantastiska resan (Fantastic Voyage) från 1966. Ett problem är dock att robotar måste kunna bära med sig en hel del data för att kunna fungera självständigt, och om själva maskinen bara är uppbyggd av några molekyler finns det inte utrymme att lagra den information som behövs. Nu rapporterar Nature att man gjort vissa framsteg med ’nanobots’ som istället programmeras av sin omgivning. Man kan få proteinmolekyler att röra sig, och till och med utföra vissa uppgifter, på ett ”underlag” av speciellt veckad DNA.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *