Kall fusion?

Fusionskraft, dvs utnyttjandet av bindningsenergin som blir över när man slår ihop lätta atomkärnor till tyngre, är till dags dato en önskedröm vad gäller praktiska tillämpningar. Det förekommer i solen och det förekommer i vätebomber men det tycks vara omöjligt att åstadkomma fusion under ordnade former där man kan ta till vara på energiöverskottet på grund av att det krävs så extrema temperaturer, omkring 100 miljoner grader, för att få igång fusionsreaktionen. Det finns inga material som kan överleva sådana temperaturer, därför måste man på något sätt hålla en fusionsreaktor svävande utan kontakt med omgivningen. Det gigantiska internationella forskningsprojektet ITER syftar till att bygga en sk tokamak, en toroidal kammare där ett superhett plasma kan hållas svävande av ett magnetfält.

Emellanåt dyker det upp forskare som hävdar att de lyckats utföra kall fusion, dvs att de lyckats utvinna fusionskraft vid måttliga temperaturer. De italienska forskarna Andrea Rossi och Sergio Focardi i Bologna hävdar nu att de byggt en maskin där nickel och väte värms upp och fusioneras till koppar. Man uppger att energiuttaget är omkring 200 gånger större än vad man tillför. Deras demonstration har fått ganska mycket uppmärksamhet, i och med att experimentet de gör är stabilt och repeterbart. Problemet är att de själva inte har någon exakt förklaringsmodell för vad som händer, förutom det faktum att energiutvecklingen är för stor för att det skulle kunna vara fråga om ”vanlig” kemisk förbränning. Dessutom vill de inte visa upp sin apparat i detalj, då den är patentsökt och man planerar en kommersiell lansering under 2011.

Ny Teknik har en del länkar till kommentarer om experimentet, liksom till Rossis och Focardis patentansökan och vetenskapliga (refuserade) artikel.

Spännande att följa fortsättningen. Om de har rätt kommer detta att få mycket stora konsekvenser!

5 reaktioner till “Kall fusion?”

  1. Hade Rossi verkligen funnit en lösning så hade detta varit mänsklighetens största bedrift sedan hon lärde sig kontrollera elden. Att värma huset och köra bilen ett år på ett par gram nickel, utan att lämna något avfall, vore en lättnad.

    Patentansökningar och hemlighetsmakeri visar tydligt att det handlar om en scam eftersom ett klargörande av alla fakta från Rossi hade gjort honom till mänsklighetens räddare över en natt och han hade givetvis kunnat se fram emot en i högsta grad guldkantad ålderdom. Det inser han givetvis också själv.

    Men nu handlar det inte om att verkligen rädda mänskligheten utan om att roffa åt sig lite forskningspengar för en tryggad ålderdom. Tyvärr.

  2. Men läs på! De är INTE ute efter forskningspengar, all grundforskning är klar, och det handlar nu om produktion. Ett grekiskt företag skall göra första reaktorn, som blir på 1 MW. Och förklaringen till att man tar patent på idén förklarar man med att man vill släppa reaktorerna i en ansvarsfull takt. Om man gått ut med en färdig produkt som vem som helst skulle kunna tillverka var som helst och i hur stora serier som helst skulle världsekonomin kollapsa. Jag är själv skeptisk, men å andra sidan har det hänt saker förr som bryter mot det vi känner till om fysik. 1957 somnade Leo Esaki när han skulle övervaka diodtillverkning. När han vaknade och testade de ”vidbrända” dioderna upptäckte han att de hade negativ resistans — OMÖJLIGT men sant. Tunnelffekt blev namnet på effekten, men man skall veta att det inte är en förklaring, bara ett namn på ett fenomen som bryter mot känd fysik. Och som trots det går att massproducera, tunneldioden är idag en aktiv komponent i så gott som varenda radar i världen. Så vad skriver man här om det trots allt byggs ett 1MW kommersiellt lönsamt kraftverk under våren? Blir det ett lika tydligt dementerande, eller blir det undanflykter typ ”tänkte inte på det…”?
    Det hör till saken att jag själv är skeptisk, men att med min skepticism som bakgrund påstå att något är omöjligt skulle innebära en övertro på dagens fysikkunskaper. Kunskapen om fysik har ökat hela tiden. Gamla teorier har skrotats för nya. Jag tror inte att vi vet allt än. och då skall man vara försiktig med att förklara något som omöjligt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *