Digitalt papper

Jag tror att vi har en bit kvar till det papperslösa samhället. Det krävs nog åtminstone ett par generationsväxlingar till innan det blir verklighet. Men när ”det digitala pappret” kommer tar vi nog ett steg på vägen i alla fall. En grupp japanska forskare har publicerat en metod att tillverka en display för digitalt papper baserad på tunnfilmstransistorer av amorf indiumgalliumzinkoxid (a-IGZO). Flexibla displayer är i och för sig inte helt nytt. Sony demonstrerade en prototyp i juli förra året.

Frivilligkåren

Ny Teknik skriver om 75 ingenjörer på Volvo i Torslanda som jobbar på sin fritid med att optimera Volvobilarnas energiprestanda. De har förstått det som deras arbetsgivare blundat för – det finns ingen långsiktighet i att producera SUV:ar som drar 1,7 liter bensin per mil – och gör vad de kan för kunna behålla jobben. Det är ett underbart initiativ av ingenjörerna. Men det måste vara lite pinsamt för Volvoledningen.

Förresten, Ny Teknik skriver att arbetet går ut på att hitta ”nya sätt att sänka bilarnas koldioxidhalt”. Snacka om att blanda ihop begreppen…Skärp er!

"Strategiska satsningar" i forskningspropositionen

Forskningsminister Lars Leijonborg skriver idag i DN Debatt om den kommande forskningspropositionen. Under perioden 2009-2012 handlar det om en satsning på totalt 5 miljarder kronor. Det är en väsentligt större satsning än vad man sett tidigare, men det är lite otydligt vad Leijonborg menar; han säger nämligen ”i den siffran inkluderas borttagandet av den så kallade forskningsmomsen”. Det kan tolkas som att staten helt enkelt slutar ta betalt för att privata aktörer ska tillåtas donera pengar till forskning.

Den ”strategiska satsningen” ligger i att 1,8 miljarder öronmärks för att pytsas ut till ett tjugotal specifika områden som bedöms som strategiskt viktiga. Exakt vilka dessa är redovisas först senare i oktober, men Leijonborg hintar om att det bland annat handlar om stamceller, nanovetenskap och klimatforskning, men även några inom humaniora och samhällsvetenskap. Detaljerna är inte beskrivna, men mellan raderna kan man läsa att det handlar om riktade anslag till specifika forskargrupper. I snitt torde det handla om ca 20-30 miljoner kronor per år för tjugotalet grupper. Jag hoppas bara att man inte stirrar sig för blinda på grundforskning. Redan i rubriken på Leijonborgs artikel i DN anför han Volvos krissituation som ett motiv för ökade forskningssatsningar. Låt det avspeglas i en satsning på teknikintegrerande tillämpad forskning som kan ge den svenska industrin lite ny livskraft. Nanoteknologi är till exempel inte blue sky research längre och förtjänar inte riktigt en egen rubrik. Principerna är redo att tillämpas inom alla möjliga områden som bioteknik och medicin, halvledare och verkstadsindustri.

Utbildningsdepartementets pressrelease kan läsas här.

Det är fantastiskt bra att regeringen ökar satsningarna på forskning. Sverige, tillsammans med Finland, är redan bättre än alla andra länder i Europa om man mäter den totala forskninginsatsen i relation till bruttonationalprodukten. Men det är fortfarande en bit kvar för att komma upp till samma nivåer som USA och framför allt Japan.

Energieffektiva byggnader

Oavsett vad man tycker om USA och dess presidenter, kan man inte bortse från att de har ett stort inflytande över världen.

Science Debate 2008 sponsras av ett stort antal amerikanska forskninginstitutioner och redovisar bland annat en sammanställning över Obamas och McCains inställningar till ett antal viktiga forskningsfrågor.

Det är väl inte så många oväntade svar, men i ett fall är Barack Obama oväntat konkret: han vill sätta upp ett konkret mål att minska energiförbrukningen för nybyggda byggnader med 50 % och för befintliga byggnader med 25 % över en tioårsperiod. Det här är en underbar målsättning som inte borda vara omöjlig. Det är bara en av flera delar i ett energiforskningspaket på 150 miljarder dollar(!) på tio år. Kan det vara nåt, Formas?