Digitalt papper

Jag tror att vi har en bit kvar till det papperslösa samhället. Det krävs nog åtminstone ett par generationsväxlingar till innan det blir verklighet. Men när ”det digitala pappret” kommer tar vi nog ett steg på vägen i alla fall. En grupp japanska forskare har publicerat en metod att tillverka en display för digitalt papper baserad på tunnfilmstransistorer av amorf indiumgalliumzinkoxid (a-IGZO). Flexibla displayer är i och för sig inte helt nytt. Sony demonstrerade en prototyp i juli förra året.