Tätt och effektivt

Forskare vid Arizona State University har visat att myrsamhällen blir mer energieffektiva ju fler myror som ingår, rapporterar NSF. Detta i betydelsen att energiförbrukningen per myra blir mindre. Man har konstaterat detta genom att mäta hur mycket syre som förbrukas hos ett myrsamhälle som växer. Genom att färgmärka myrorna kunde man också konstatera att individers arbetsuppgifter blev mer och mer specialiserade ju fler myror som fanns i samhället. I ett litet samhälle måste enskilda myror utföra flera olika uppgifter, medan ett större samhälle kan dela upp plikterna på ett mer effektivt sätt. Detta är troligen orsaken till den minskade energiförbrukningen. Man avslutar med den smått filosofiska frågan om myror över huvud taget är individer, eller bara delar i superorganismen myrsamhället?

Pogonomyrmex californicus. Källa: NSF

En intressant parallell är en nyligen publicerad forskningsartikel som tittat på hur det samlade utsläppet av växthusgaser från en stad beror av stadens täthet, och konstaterat att tätare = effektivare. Referat och länkar finns på stadsbyggnadsbloggen hos Yimby Gbg. Intuitivt är de bakomliggande orsakerna de samma: bättre samutnyttjande av gemensamma resurser och effektivare uppdelning av uppgifter. Kan man då argumentera för att enskilda människor tappat sin rätt att kalla sig individer?

Energieffektiva byggnader

Oavsett vad man tycker om USA och dess presidenter, kan man inte bortse från att de har ett stort inflytande över världen.

Science Debate 2008 sponsras av ett stort antal amerikanska forskninginstitutioner och redovisar bland annat en sammanställning över Obamas och McCains inställningar till ett antal viktiga forskningsfrågor.

Det är väl inte så många oväntade svar, men i ett fall är Barack Obama oväntat konkret: han vill sätta upp ett konkret mål att minska energiförbrukningen för nybyggda byggnader med 50 % och för befintliga byggnader med 25 % över en tioårsperiod. Det här är en underbar målsättning som inte borda vara omöjlig. Det är bara en av flera delar i ett energiforskningspaket på 150 miljarder dollar(!) på tio år. Kan det vara nåt, Formas?