Fett tunnt

Det tredje FET Flagship-projektet heter Graphene-CA. Det handlar om det supertunna materialet grafen som är på allas läppar just nu, sedan Nobelpriset i fysik 2010 delades ut för dess upptäckt. Det råder knappast några tvivel om att materialet har en fantastisk potential att förändra IT-världen. Syftet med flaggskeppspiloten är att samla och formera Europas grafenforskning och staka ut riktningen för framtida utvecklingsarbete kring tillverkningsmetoder och tillämpningar inom elektronik, fotonik, spinntronik, etc.

Grafen. Källa: Wikipedia.

Projektet leds av Chalmers tekniska högskola. 2010-års Nobelpristagare Geim och Novoselov från universitet i Manchester är med i arbetet.

Framtidens medicin

Del 2 i vår serie om FET Flagships handlar om projektet ITFoM – IT Future of Medicine. Målsättningen är att driva ett paradigmskifte i medicinsk behandling från empiriskt baserade metoder som man tror och hoppas fungerar mot skräddasydda metoder baserade på kunskap om individen. Man tänker sig att modellera människokroppen i detalj med avseende på kemiska, fysikaliska och biologiska processer, så att man kan karakterisera enskilda individer och med exakthet förutsäga effekterna av läkemedel och behandlingar.

Anatomi av den gamla sorten. Källa: Wikipedia.

Projektet leds av Max Planck-institutet för molekylärgenetik.

Robotkompisar

Först ut i vår serie om FET Flagships är projektet CA-RoboCom – Robot Companions for Citizens. Syftet är att utveckla mjuka robotar i vid bemärkelse; det vill säga maskiner i mjuka material som är medvetna om sin omgivning och har en kognitiv förmåga att reagera på både sociala och fysiska händelser.

En pingisspelande robot. Har ingenting med CA-RoboCom att göra. Källa: Wikipedia.

Vetenskapligt består utmaningen i att utforska och simulera både beteende hos och designprinciper för levande varelser och medvetanden. Vi får hoppas att de kommer ihåg de tre grundreglerna för robotiken, såsom den utformades av Isaac Asimov.

Projektet leds av Sant’Anna-universitetet i Pisa.

Feta flaggskepp

I juli i förra året skrev jag om EU-kommissionens sk FET Flagships, som är MYCKET stora, ambitiösa och visionära forskningsprojekt kring ny teknik med fokus på IT. Under hösten och vintern har man genomfört en gallringsprocess av ett 20-tal projektidéer och beslutat gå vidare med sex stycken pilotprojekt som startas upp officiellt i nästa vecka vid konferensen fet11 i Budapest. (FET, för den som undrar, står för Future and Emerging Technologies och ingenting annat).

Glädjande nog leds ett av pilotprojekten från Sverige, närmare bestämt från Chalmers. Om ett år kommer piloterna att utvärderas, och då kommer ett eller två av projekten att gå vidare till att utvecklas till riktiga ”Flaggskepp”, med en omfattning på i storleksordningen 10 år och 10 miljarder kr i forskningsmedel. EU-kommissionen vill inte finansiera dessa själva, så en av utmaningarna för piloterna blir att säkerställa intresse och motfinansiering från andra intressenter som industri, nationella forskningsråd, etc.

Jag har haft förmånen att ha insyn i delar av den här processen, och tänkte att Forskningsbloggen kunde fira projektstarten med en liten genomgång av pilotprojekten. Så håll utkik!