Mera långsökt

Under några månader stoltserade galaxen UDFy-38135539 med att vara det mest avlägsna observerade objektet från jorden, som vi rapporterade om här i höstas. Nu får emellertid UDFy-38135539 finna sig i att rekordet slås av UDFj-39546284, rapporterar bla Svenska Dagbladet.

Bild från NASA.

Galaxen, med en rödförskjutning på 10,3, som innebär att den ligger omkring 13,2 miljarder ljusår härifrån, hittades av astronomer vid Hubbleteleskopet. Det innebär att det inte bara är galaxen som slagit rekord. Även satellitteleskopet Hubble har därmed återtagit ”siktrekordet” från markbaserade Very Large Telescope i Chile.

Mer info finns hos Nasa.

Kosmisk bubblare

I astronomiska sammanhang är högenergetisk gammastrålning ofta ett tecken på extrema kosmiska objekt eller händelser, som tex supernovor, blazars, supermassiva svarta hål, etc. Anledningen till det är att det krävs extrema temperaturer för att materia ska börja sända ut strålning med så högt energiinnehåll (om man bortser från sönderfallande radioaktiva material, som för övrigt inte förekommer i några kosmiska kvantiteter). Den här strålningen är emellertid svår att mäta, för den har svårt att ta sig igenom jordens atmosfär. Därför har Nasa, i samarbete med bland andra Sverige, skickat upp Fermi-teleskopet i omloppsbana utanför atmosfären för att scanna av gammastrålningen i världsrymden.

Källa: NASA

Fermi tar en ny bild av himlavalvet var tredje timme och upplösningen ökar därmed hela tiden. Häromdagen meddelade NASA ett sensationellt fynd: två gigantiska men väl avgränsade bubblor som emitterar gammastrålning skjuter ut från Vintergatans centrum vinkelrätt mot galaxens plan. Man har aldrig sett något liknande tidigare. Bubblorna skjuter ut 25 000 ljusår åt respektive håll. Deras form och skarpa gräns tyder på att de är en konsekvens av ett våldsamt och ganska plötsligt förlopp i galaxens centrum. Förmodligen har materia skjutits ut i så höga hastigheter att gammastrålning bildas när den kolliderar med gaspartiklar utanför galaxen.

Långsökt

Nature rapporterar att forskare vid the Very Large Telescope i Chile nu har lyckats avståndsbestämma det mest avlägsna astronomiska objektet hittills. Det är galaxen UDFy-38135539, vars rödförskjutning man har lyckats mäta upp till 8,56. Det innebär att den befinner sig på ca 13 miljarder ljusårs avstånd från oss och att ljuset vi ser nu alltså har varit på väg hit i 13 miljarder år.

UDFy-38135539 i Hubble Ultra Deep Field (källa: Wikipedia)

Det är Hubble-expansionen av universum som gör att ljusvågorna dras ut och förlängs när de färdas genom den intergalaktiska rymden. Ju längre de färdas, desto längre blir ljusets våglängd när det kommer fram. Det är detta som kallas för rödförskjutning – på grund av att rött ljus har längst våglängd i det synliga spektrumet. Genom att man vet ungefär vilket våglängdsspektrum ljuset från en galax bör ha, gör rödförskjutningen att man kan mäta avståndet till så den.

Galaxklassning

Ny Teknik tipsar om Galaxy Zoo – en chans för den astronomiintresserade gemene man att hjälpa till med praktiskt arbete. Galaxy Zoo är en avknoppning av the Sloan Digital Sky Survey, som under åtta år genomförde en systematisk automatiserad fotografering i flera frekvensband av omkring en miljon galaxer. Alla dessa avbildade objekt är en stor källa till forskningsmaterial om hur galaxer utvecklas, lever och dör. Men först måste de klassificeras så att man kan göra statistik av dataunderlaget och detta kan man hjälpa till med som lekman på Galaxy Zoo. Man får helt enkelt titta på bilder av galaxer och svara på en del enkla frågor av typen ”Är den spiralformad eller eliptisk?”, ”är den helt rund eller linsformad?”.

Det här är inte första gången som astronomer tar hjälp av allmänheten. SETI@Home är ett annat projekt som tar hjälp av frivilligas datorkraft. Genom att installera en speciell skärmsläckare på sin internetanslutna dator kan man låna ut en del av sin processorkraft till att analysera radiobrus från avlägsna stjärnor. Syftet med det projektet är att leta efter mönster i signalerna som kan tyda på intelligent liv i rymden.