Långsökt

Nature rapporterar att forskare vid the Very Large Telescope i Chile nu har lyckats avståndsbestämma det mest avlägsna astronomiska objektet hittills. Det är galaxen UDFy-38135539, vars rödförskjutning man har lyckats mäta upp till 8,56. Det innebär att den befinner sig på ca 13 miljarder ljusårs avstånd från oss och att ljuset vi ser nu alltså har varit på väg hit i 13 miljarder år.

UDFy-38135539 i Hubble Ultra Deep Field (källa: Wikipedia)

Det är Hubble-expansionen av universum som gör att ljusvågorna dras ut och förlängs när de färdas genom den intergalaktiska rymden. Ju längre de färdas, desto längre blir ljusets våglängd när det kommer fram. Det är detta som kallas för rödförskjutning – på grund av att rött ljus har längst våglängd i det synliga spektrumet. Genom att man vet ungefär vilket våglängdsspektrum ljuset från en galax bör ha, gör rödförskjutningen att man kan mäta avståndet till så den.

The only constant is change

1929 upptäckte Edwin Hubble genom att observera Dopplereffekten i strålningsspektra från avlägsna galaxer att de rör sig bort från oss, och ju avlägsnare de är desto snabbare rör de sig. Om man inte väljer att tro att jorden är universums medelpunkt så antyder detta att hela universum expanderar och att galaxer rör sig från varandra med en hastighet som är proportionell mot avståndet mellan dem. Detta är Hubbles lag och proportionalitetskonstanten är Hubbles konstant. En underbar upptäckt som gjorde självaste Einstein bitter över att han själv inte hade förutsagt ett expanderande universum på teoretisk väg. Einstein föreslog istället en ”kosmologisk konstant” som skulle fungera som negativ gravitation och hålla universum i en statisk jämvikt. Detta ångrade han djupt senare, men nu visar det sig att den kosmologiska konstanten är verklighet: det är den mörka energin som man numera tror ligger bakom den repulsiva kraft som gör att Hubbleexpansionen går fortare och fortare. Nya noggranna mätningar av expansionshastigheten har bestämt det nuvarande värdet på Hubblekonstanten till 74,2 km per sekund och megaparsec, enligt Astrophysical Journal.

Kära grannar

Nasa meddelar ikväll att Hubbleteleskopet har tagit det första fotot (i det synliga spektrumet) av en planet som kretsar runt en stjärna.

Nasa (www.nasa.gov)
Källa: Nasa (www.nasa.gov)

Stjärnan är Fomalhaut (alfa Piscis Austrini) i stjärnbilden Södra Fisken. Den är av första magnituden och finns på ca 25 ljusårs avstånd vid rektascension 22h57m39.1s och deklination -29°37m20.0s. Den är ännu så länge i sin barndom, blott ca 300 miljoner år gammal. 1983 upptäckte man att den är omgiven av en skiva av stoft och gas som man då misstänkte kunde vara ett nyfött planetsystem. Och idag har man bekräftat det! (Obs, bilden ovan är en illustratörs föreställning om hur planeten Fomalhaut b ser ut. Mycket snyggare än de faktiska fotona).

BBC följer upp med nyheten om att man dessutom alldeles nyligen ifrån Hawaii har lyckats ta ett infrarött foto av ett helt planetsystem med tre (förvisso gigantiska) planeter runt den betydligt blekare stjärnan HR 8799.

BBC
Källa: BBC