Forskningspropositionen

Så har Lars Leijonborgs forskningsproposition presenterats. De 24 strategiska områdena som ska få särskilda anslag har presenterats. Det är bra att satsningarna ökar, men fokuseringen är inte särskilt påtaglig. Det ser mer ut som ett tillskott fördelat över hela det naturvetenskapliga fältet (plus några samhällsvetenskapliga områden). Motiveringen är, enligt Lars Leijonborg, att det här är områden där Sverige kan bli världsbäst. Och det är klart att vi kan, men knappast på alla. För det hade det kanske krävs större satsningar på färre specialområden? Nu återstår att se vad Vinnova gör med alla pengarna.

Propositionen innehåller också ett innovationspaket på 150 årliga miljoner. Hälften av pengarna går till Innovationsbron och hälften går till de stora universiteten och tekniska högskolorna där innovationskontor ska inrättas. En bra satsning! Sverige behöver mer ny kommersialiserbar teknik. Min personliga åsikt, när det gäller innovationer och start-ups, är för övrigt att just det kommersiella är mycket viktigare att fokusera på än patent.